ชำระค่าบริการอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิต

“การชำระค่าบริการอัตโนมัติ” เป็นประโยคที่ฟังคุ้นหูของคนในสังคมยุคปัจจุบัน ที่มีรูปแบบการดำเนินชีวิต ที่ใช้เวลาส่วนใหญ่กับการทำงาน และกิจกรรมสังสรรค์ และไม่ต้องการเสียเวลาไปกับภารกิจบางอย่าง เช่น การต้องไปต่อคิวชำระค่าบริการสาธารณูปโภคทั้ง ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ กับหน่วยงานที่รับชำระ เช่น หน่วยงานผู้ให้บริการ ธนาคาร ที่ทำการไปรษณีย์ และเคาน์เตอร์เซอร์วิสต่างๆ(เทสโก้โลตัส,เซเว่นอีเลฟเว่น)ซึ่งแต่ละแห่งก็ต้องใช้เวลาในการเดินทางทั้งสิ้น

ดังนั้น เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้บริโภค จึงมีการให้บริการประเภท การชำระค่าบริการอัตโนมัติ เกิดขึ้น เพื่อรองรับการชำระค่าบริการต่างๆ ซึ่งค่าบริการ มีหลากหลายรายการ เช่น ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา, ค่าไฟฟ้า, ค่าโทรศัพท์บ้าน, ค่าโทรศัพท์มือถือ)   , ค่าประกันภัยต่างๆ ( ค่าประกันภัยรถ , ค่าประกันชีวิต , ค่าประกันสังคม) , ค่าลิสซิ่ง เป็นต้น

การชำระค่าบริการอัตโนมัติ มี 2 ช่องทาง ที่เป็นนิยม คือ

  1. ชำระผ่านบัตรเครดิต
  2. ชำระผ่านการหักบัญชีธนาคาร ทั้ง บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือ บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

แต่ในที่นี้ ขอกล่าวถึงช่องทางแรก คือ ช่องทางการชำระค่าบริการอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิต

การชำระค่าบริการอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิต คือ การให้บริการหักชำระค่าสาธารณูปโภค และค่าบริการต่าง ๆ

ผ่านบัตรเครดิต (บัตรเครดิต VISA , บัตรเครดิต MASTER ) โดยบริษัทบัตรเครดิตจะดำเนินการหักยอดเงินคงเหลือ

ในบัญชีบัตรเครดิตของผู้ใช้บริการ เท่ากับยอดค่าใช้จ่ายค่าบริการนั้นๆ (คล้ายๆ กับการใช้บัตรเครดิตชำระค่าสินค้าและบริการต่างๆ ) ซึ่งจะดำเนินการหักชำระค่าบริการโดยอัตโนมัติตามที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งความประสงค์สมัครไว้กับบริษัทบัตรเครดิต

ซึ่งการบริการชำระค่าบริการอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิตนั้น มีทั้งข้อดี และ ข้อพึงระวัง ที่ผู้ใช้บริการต้องตระหนัก ดังนี้

ข้อดี ของการหักชำระอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิต เช่น

  1. ประหยัดเวลาในการต่อคิว และ การเดินทาง เพื่อชำระค่าบริการต่างๆ
  2. ป้องกันการลืมจ่ายชำระค่าบริการ
  3. บริษัทบัตรเครดิตที่ให้บริการ จะมีโปรโมชั่นกระตุ้นการใช้บริการชำระค่าบริการอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิตออกมาอย่างต่อเนื่อง เช่น รับแต้มคะแนนสะสม หรือ รับเครดิตเงินคืน เมื่อทำการสมัครหักชำระค่าบริการอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิต
  4. บริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ มักจะออกโปรโมชั่น เช่น ฟรี “ค่าโทรศัพท์เดือนละ 100 นาที นาน 3 เดือน โทรในเครือค่ายข่ายเดียวกัน หรือ รับฟรี Internet 1 GB ต่อเดือน นาน 2 เดือน” หากสมัครหักชำระค่าบริการอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิต เนื่องจากบริการประเภทนี้เป็นการเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการมากขึ้น ทั้งยังทำให้ผู้ให้บริการได้รับชำระค่าบริการตรงตามเวลา

ข้อพึงระวัง คือ ผู้ใช้บริการหักชำระอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิต จะต้องคอยตรวจสอบยอดชำระที่ได้ตัดบัตรแบบอัตโนมัติไป รวมถึงยอดวงเงินคงเหลือในบัตรเครดิตให้เพียงพอ ที่จะหักชำระค่าบริการต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาภายหลัง รวมทั้งต้องบริหารจัดการชำระหนี้บัตรเครดิตให้ตรงตามเวลา จะได้ไม่เสียประวัติด้วยเช่นกัน