บัตรผ่อนสินค้าอิออน

ในการซื้อสินค้าจำพวกเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเลคทรอนิกส์ เครื่องครัว คอมพิวเตอร์ มือถือ ไอที หรือพวก ไฮเทคโนโลยีต่าง ๆ แทนที่เราจะใช้เงินสดเป็นก้อน แต่เราเลือกที่จะเก็บเงินสดไว้ทำอย่างอื่นดีไหม   เช่น เพื่อการลงทุน เพื่อยามฉุกเฉิน เพื่อจับจ่ายใช้สอยทั่วไป หรือเพื่อเก็บเป็นเงินก้อนซื้อหน่วยลงทุน

เพราะโดยสภาพเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ในปัจจุบัน มีเงินสดไว้กับตัวย่อมอุ่นใจ หรือในกรณีที่จำเป็นอยากได้เครื่องใช้พวกไฮเทคโนโลยี โทรศัพท์มือถือ ไอทีต่าง ๆ หรือพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำเป็น แต่ทว่า ไม่มีเงินสดเพียงพอ บัตรผ่อนสินค้าอิออน ให้ความต้องการของคุณเป็นเรื่องที่ง่าย เช่น

–                 นาย A เลือกใช้บัตรผ่อนสินค้าอิออน เพื่อเก็บเงินสดไว้ทำอย่างอื่น หรือ

–                 นาย B เลือกใช้บัตรผ่อนสินค้าอิออน ในยามที่เงินสดไม่เพียงพอที่จะซื้อสินค้าที่ต้องการ

ทั้ง นาย A และ นาย B ต่างได้รับประโยชน์จากบัตรผ่อนสินค้าอิออน ซึ่งสามารถเลือกใช้ผ่อนสินค้าจากร้านที่มีเครื่องหมายอิออนได้ทั่วประเทศ อนุมัติเร็ว รู้ผลทันใจ แต่เพื่อที่จะใช้บัตรผ่อนสินค้าอิออนให้เกิดประโยชน์สูงสุด นาย A และนาย B ควรเลือกใช้บัตรผ่อนสินค้าอย่างฉลาดดังต่อไปนี้

เลือกผ่อนสินค้าที่มีโปรโมชั่น 0% สำหรับบัตรผ่อนสินค้าอิออน

เนื่องด้วยการแข่งขันกันทางตลาดอย่างสูง ทำให้ร้านค้ามากมาย เสนอ การผ่อนสินค้าโดยมีโปรโมชั่น 0 % สำหรับการผ่อนสินค้านั้น ๆ เมื่อการตลาดในเรื่องสินค้าอุปโภคเหล่านี้แข่งขันกันสูง ผลประโยชน์จึงตกแก่ลูกค้า ดังนั้นการเลือกผ่อนสินค้าที่มีโปรโมชั่น 0% ย่อมเป็นข้อเสนอทางเลือกที่ดีที่ทำให้ลูกค้าไม่ต้องรับภาระดอกเบี้ย ไม่ต้องจ่ายเงินสดเป็นก้อนและไม่ต้องแบกภาระดอกเบี้ย

ผ่อนสินค้าในวงเงินที่เราคิดว่า สามารถผ่อนชำระได้ต่อเดือน โดยไม่เป็นภาระ

เนื่องด้วยวงเงินที่สูงกว่ารายได้ประจำ ดังนั้น การเลือกผ่อนสินค้าโดยบัตรอิออนควรเลือกผ่อนในวงเงินเท่าที่เราจำเป็นต้องการใช้ โดยไม่จำเป็นต้องใช้ให้เต็มวงเงิน เพราะตราบใดที่เรามีวินัยในการผ่อน ค่างวดไม่กระทบค่าใช้จ่ายประจำ และทำการชำระอย่างสม่ำเสมอ ภาระดอกเบี้ยก็จะไม่เกิดขึ้น

นอกจากนี้บัตรผ่อนสินค้าอิออนยังได้รับสิทธิพิเศษจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการในการผ่อนชำระสินค้าเกือบทั่วประเทศ รวมทั้งยังสามารถเช่าซื้อรถจักรยานยนต์จากผู้ผลิตชั้นนำ เช่น ฮอนด้า ยามาฮ่า ซูซูกิเป็นต้น และนอกจากเช่าซื้อรถจักรยานยนต์แล้ว ยังสามารถผ่อนทองได้อีกด้วย

เห็นได้ว่า บัตรผ่อนสินค้าอิออน ทำเรื่องการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันให้เป็นเรื่องง่าย เพียงใช้จ่ายอย่างฉลาดด้วย บัตรผ่อนสินค้าอิออน

ซึ่งการสมัครบัตรผ่อนสินค้าอิออนนั้นไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแค่คุณอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป รายได้ 5,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน มีอายุการทำงาน 6 เดือนขึ้นไป และมีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งที่ทำงานและบ้าน คุณก็สามารถสมัครได้

สำหรับเอกสารประกอบการสมัครสามารถดูได้เพิ่มเติมที่ www.aeon.co.th>บัตรอิออน>บัตรอิออนมาสเตอร์การ์ดอิเล็กทรอนิกส์

ให้บัตรผ่อนสินค้าอิออน อำนวยความสะดวกในการใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการต่าง ด้วยการแบ่งชำระเป็นรายเดือน เริ่มต้นที่ 6 เดือน สูงสุด 48 เดือน (สำหรับสินค้าบางประเภท) เรื่องการผ่อนชำระสินค้าก็ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอีกต่อไป