ฝากเงินอย่างไรให้รวย

ทุกคนบนโลกนี้ล้วนแต่มีความปรารถนาที่จะมีเงินทั้งสิ้น บางคนที่แย้งว่าฉันต้องหารอยู่อย่างพอเพียงเท่านั้น ในแต่ละเดือนจึงไม่จำเป็นต้องดิ้นรนประหยัดค่าใช้จ่ายเพื่อเก็บเงิน แต่การอยู่อย่างพอเพียงนั้นไม่ได้หมายความว่าจะต้องไม่มีเงินเก็บ คำว่าอยู่อย่างพอเพียงหมายความว่าไม่ใช้เงินอย่างไร้ประโยชน์ และไม่ใช้จ่ายเกินตัว และที่สำคัญหากไม่มีเงินเก็บ ในยามที่เจ็บป่วย หรือยามฉุกเฉิน จะนำเงินที่ไหนมาจ่ายค่ารักษาพยาบาล ดังนั้นจึงปฏิเสธไม่ได้ว่าการที่มีเงินเก็บจะช่วยให้ไม่เดือดร้อนในเวลาที่จำเป็นต้องใช้เงิน

สำหรับพนักงานที่ทำงานประจำมีวิธีฝากเงินอย่างไรให้รวย? คำแนะนำก็คือ ในวันที่คุณได้รับเงินเดือนให้แบ่งเงินออกเป็นสามส่วน ดังนี้ ส่วนแรกประกอบด้วยเงินที่จะออมในแต่ละเดือน อาจตั้งเป้าหมายไว้ที่ 10-30% ของเงินเดือน ส่วนที่สองประกอบด้วยเงินที่จำเป็นในการใช้จ่ายแต่ละเดือน เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเช่า/ผ่อนบ้าน ค่าเทอมลูก ฯลฯ โดยส่วนนี้ให้เป็นเงินเฉพาะที่จำเป็นจริงๆเท่านั้น ส่วนที่สามประกอบด้วยเงินที่สามารถจะใช้จ่ายได้ในแต่ละเดือน ยกตัวอย่างเช่น ค่าอาหารในแต่ละวัน ค่าเที่ยวเดือนละครั้ง ค่าเดินทาง เป็นต้น โดยอะไรที่ไม่จำเป็นให้จำกัดการใช้เงินในส่วนนี้มากที่สุด แต่ต้องไม่จำกัดการใช้เงินจนทำให้เป็นการกดดันตนเองมากเกินไป เพราะจะทำให้เลิกล้มได้ง่ายๆ

วิธีฝากเงินอย่างไรให้รวยสามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้ในแต่ละเดือน ซึ่งเงินที่เราแบ่งออกมาเป็นสามส่วน โดยส่วนแรกเป็นส่วนที่ควรจะเพิ่มขึ้นตามอัตราส่วนรายได้ที่เพิ่มขึ้น ไม่ควรลดลง นอกจากจะมีเหตุการณ์จำเป็น เช่น ต้องใช้เงินจำนวนมากในการผ่าตัด อย่างนี้จึงจะลดจำนวนเงินออมในเดือนนั้นลงได้ ส่วนที่สองเป็นส่วนที่จำเป็นไม่สามารถลดได้ นอกจากว่าจะเป็นรายจ่ายที่ถูกปลดภาระแล้ว เช่น ผ่อนบ้านหมดแล้ว ก็จะทำให้รายจ่ายส่วนนี้ลดลง เมื่อรายจ่ายส่วนนี้ลดลง ควรนำไปเพิ่มให้กับส่วนของเงินออมด้วย และส่วนสุดท้ายเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวในแต่ละเดือน หากเที่ยวน้อยลง ทานอาหารในห้างน้อยลงก็จะลดรายจ่ายในส่วนนี้ได้ เมื่อรายจ่ายในส่วนนี้ลด ก็ควรนำไปเพิ่มให้กับส่วนการออมเงินด้วย

สำหรับการฝากเงินอย่างไรให้รวยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก แต่นับจากนี้ไปคุณสามารถเข้าถึงช่องทางการลงทุนได้ง่ายขึ้น เพียงคุณนำเงินออมส่วนหนึ่งไปลงทุน ไม่ว่าจะเป็น หุ้น หรือกองทุน คุณก็จะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของเงินปันผล ซึ่งถือเป็นรายได้อีกทางหนึ่งเช่นกัน แล้งยังมีส่วนต่างจากราคา ถ้าเป็นหุ้นที่ดี ราคาจะวิ่งขึ้นไปจนเหมาะสม ถึงเวลานั้นคุณก็จะมีรายรับากขึ้นแบบสบายๆ