สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

หลายๆคนคงมีฝันที่อยากจะมีบ้านเป็นของตนเอง ไม่ต้องเช่าเขาอยู่ แต่การที่จะเก็บเงินหรือออมเงินเพื่อซื้อบ้านนั้นไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลย บางคนเก็บมาเป็น 10 ปี บ้านก็ยังคงดูไกลเกินเอื้อม เพราะบ้านเป็นสินทรัพย์ที่มีราคามูลค่าสูง ปัจจุบันจึงผู้นิยมใช้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย เพื่อตอบโจทย์ความฝันที่จะมีบ้านของตนเองให้ง่ายและเร็วขึ้น แล้ว สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย นั้นคืออะไร มีลักษณะอย่างไรวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกัน

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย คือ สินเชื่อที่สถาบันทางการเงิน เช่น ธนาคารต่างๆ ให้ลูกค้าได้กู้เพื่อซื้อที่อยู่อาศัย อันได้แก่ บ้านเดี่ยว ทาวเฮาส์ อาคารพาณิชย์ในโครงการทั่วไป คอนโดมิเนียม รวมไปถึงที่ดินเปล่าเพื่อปลูกสร้างที่อยู่อาศัย รวมทั้งการรีไฟแนนซ์(การไถ่ถอนหนี้จากผู้ให้สินเชื่อเดิมเพื่อมาขอกู้สินเชื่อกับสถาบันการเงินแห่งใหม่) หรือถ้าเราจะใช้ภาษาบ้านๆก็เรียกง่ายว่า เงินกู้ซื้อบ้านนั่นเอง

แต่ทั้งนี้ต้องเข้าใจว่า สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย เป็นการกู้เงินที่มีเงินต้นเป็นก้อนใหญ่ รวมถึงระยะเวลาในการผ่อนชำระนาน การจะตัดสินใจใช้บริการ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย จึงควรมีการพิจารณาความเหมาะสมของบ้านที่เราต้องการอีกทั้งภาระหนี้สินที่เราต้องจ่ายในระยะยาวต่อไปด้วย

และสิ่งที่เราต้องคำนึงและพิจารณาก่อนตัดสินใจขอ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย มีดังนี้

1.พิจารณาทำเลที่ตั้งของบ้าน ความสะดวกในการเดินทาง จำนวนสมาชิกในบ้าน ราคาความน่าเชื่อถือของโครงการ

2.พิจารณากำลังซื้อ ดูว่าเรามีเงินคงเหลือในแต่ละเดือน หากเรามีภาระหนี้สินค่าใช้จ่ายต่างๆที่มากกว่า 1 ใน 3 ของเงินเดือนในแต่ละเดือนก็ไม่ควรเสี่ยงขอ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย รวมทั้งเงินออมมีมากพอที่จะดาวน์บ้านก่อนเริ่มผ่อนหรือไม่ พิจารณาข้อจำกัดของตัวเราเองทั้งหมด อย่าพยายามตัดสินใจซื้อบ้านที่เกินกำลังเรา

3.วงเงินสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่จะได้รับ และอัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่าย สถาบันการเงินทุกทีมักจะให้วงเงินสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยต่ำกว่าราคาของบ้านที่เราจะซื้อ เพื่อลดความเสี่ยงต่อทางสถาบันการเงินเองรวมถึงลูกหนี้ด้วย เพราะหากลูกหนี้ผ่อนชำระไม่ไหว ก็ต้องมีการฟ้องร้อง สถาบันการเงินก็มานั่งแก้ไขปัญหามากมายซึ่งไม่คุ้มกัน ส่วนอัตราดอกเบี้ยสถาบันการเงินแต่ละแห่งก็จะมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยแตกต่างกันไป แต่ส่วนใหญ่ก็ใช้ อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงแบบลอยตัว (Floating Rate) ซึ่งผู้ที่คิดจะขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ควรอย่างยิ่งที่จะศึกษาวิธีการคิดดอกเบี้ย รวมถึงการคิดค่าใช้จ่ายต่างๆที่จะต้องจ่ายอย่างละเอียด เพื่อช่วยประกอบการตัดสินใจ

4.จำนวนงวดที่จะต้องผ่อน และ จำนวนเงินที่จะต้องผ่อนในแต่ละงวด

เห็นไหมว่าฝันที่อยากจะมีบ้านเป็นของตนเอง ก็มีความเป็นไปได้ แต่เราจะต้องรู้และเข้าใจเรื่อง สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ให้ดีเสียก่อน หากเราละเลยแล้วตัดสินใจขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเพื่อมาซื้อบ้านทันทีโดยไม่ศึกษา ก็เป็นไปได้ว่าอาจจะไม่ผ่านการพิจารณาถึงผ่านก็อาจจะสร้างปัญหาที่ตามมามากมาย ดังนั้นเพื่อทำตามฝันอย่างเป็นสุขและภาคภูมิ มีบ้านและที่อยู่อาศัยของตนเองในความรับผิดชอบและน้ำพักน้ำแรงของเราจริงๆ เราก็ควรรู้ข้อมูลทุกด้านไว้จะดีกว่า ท่านว่าจริงไหม